breadcrumbs_revolution_theme
" />

Договір оферти


Договір регулює взаємини сторін таким чином, що Відвідувач Сайту, який підтвердив намір придбання Товару у Продавця, приймає такі умови:


загальні положення


1.1. Цей Договір є Договором публічної оферти відповідно до ст.ст. 633, 641 і гол. 54 Цивільного кодексу України.

1.2. Що стосується прийняття умов Договору, тобто. публічної оферти Продавця, Відвідувач Сайту стає Покупцем.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що ознайомлений із Договором та погоджується з його умовами.

1.4. Якщо Покупець є фізичною особою, він надає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою забезпечення можливості взаєморозрахунків та отримання пов'язаних із придбанням Товару документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом необмеженого строку. Укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, як описано вище. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


терміни та визначення


2.1. Сайт – розміщена в мережі Інтернет за відкритою адресою впорядкована інформація в електронному вигляді із загальною системою керування, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-браузера.

2.2. Товар - об'єкт опублікованого на Сайті переліку з найменуванням, призначенням та ціною. Інформація про товар може супроводжуватися його зображенням та додатковим описом.

2.3. Відвідувач Сайту – фізична чи юридична особа, зацікавлена у придбанні Товарів на території України для використання відповідно до їх призначення.

2.4. Замовлення - оформлена та розміщена заявка Відвідувача Сайту на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

2.5. Покупець - Відвідувач Сайту, який вирішив придбати Товар у Продавця шляхом оформлення Замовлення.

2.7. Особистий кабінет - доступний Покупцю розділ на Сайті, де відображається його персональна інформація, поточний статус та історія його Замовлень.

2.6. Продавець - юридична особа, яка провадить комерційну діяльність відповідно до законодавства України.


Предмет договору


3.1. Продавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених Договором, продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті, а Покупець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених Договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.

3.2. Продавець гарантує, що на Товар не поширюються права третіх осіб, які можуть обмежити його передачу у власність Покупцю.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності у вигляді купівлі-продажу Товару, має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі реалізації товару .

3.5. Покупець приймає умови Договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення”, що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту Договору та згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця будь-якої відповідальності за невиконання умов Договору та залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.


Правила роботи із Сайтом


4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, користуватися наданою інформацією та оформлювати Замовлення.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3. Під час реєстрації Покупець вводить такі дані:

 • Ім'я та прізвище
 • Номер телефону
 • Адреса електронної пошти
 • Адреса точки доставки Товару

4.4. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час реєстрації та здійснення Замовлення.

4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам пароль доступу, вказаний під час реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання пароля третіми особами, Покупець може повідомити про це Продавця, якщо це узгоджено між Покупцем та Продавцем.

4.6. Покупець відповідає за будь-які дії, здійснені на Сайті від його імені.

4.7. Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної поведінки (наприклад, порушення умов Договору або ін.).

4.8. Заборонено використовувати Сайт у протизаконній та забороненій діяльності. Покупці погоджуються дотримуватись законів України та норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на Сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає та/або обмежує честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб та порушують загально норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.


Оформлення замовлення

5.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на Сайті шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний кошик натисканням кнопки “Купити”.

5.2. Оформити Замовлення на Товари Покупці можуть і без реєстрації, у тому числі за телефоном, який вказано на сайті.


Ціна та порядок оплати

6.1. Ціна кожного Товару, що відображається на Сайті, встановлюється Продавцем і може бути змінена в односторонньому порядку. Ціна вже замовленого Покупцем Товару зміни не підлягає.

6.2. Ціна Замовлення, що дорівнює ціні Договору, визначається як сума цін усіх Товарів у Замовленні та вказується на Сайті при оформленні Замовлення в момент його підтвердження.

6.3. Покупець здійснює оплату Товару в національній валюті України. Спосіб оплати Покупець обирає самостійно:

 • Безготівковий розрахунок
 • за допомогою електронних платіжних систем
 • за допомогою платіжних терміналів
 • 6.4. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження повної оплати Замовлення на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення засвідчує згоду Покупця з умовами Договору, дата оплати є датою Договору.

  6.5. Доставка Замовлення Продавцем виконується після оплати.

  6.6. Досі оплати товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого можуть збільшитись термін обробки Замовлення. Якщо у Продавця виникне необхідність здійснити повернення коштів Покупцю, для отримання повернення Покупець зобов'язаний повідомити Продавця реквізити банківського рахунку, що належить йому.


  Умови повернення

  7.1. У разі виявлення невідповідності Товару на складі опису цього Товару на Сайті, Продавець при першій нагоді інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було сплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця, якщо Сторонами не погоджено інше.

  7.2. При оформленні Замовлення Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.


  Обов'язки Продавця

  8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, умови доставки та оплати.

  8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

  8.3. Гарантувати відповідність якості товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов Договору.

  8.4. Інформувати Покупця про зміну статусу Замовлення за допомогою телефонного або електронного зв'язку. У разі неможливості зв'язатися з Покупцем через порушення п. 4.4 Договору, Продавець перед Покупцем відповідальності не несе.


  Обов'язки Покупця

  9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі під час реєстрації на Сайті.

  9.2. Оплачувати Замовлені Товари за вказаною ціною.

  9.3. При прийнятті Товару провести зовнішній огляд на предмет пошкодження упаковки та у разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки підписатися у накладній (квитанції, реєстрі тощо) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки відповідності та збереження вмісту.

  9.4. У разі наявності претензій спільно з представником служби доставки скласти Акт огляду з описом пошкоджень та невідповідностей. Не пізніше 5 (п'яти) календарних днів сповістити Продавця про претензію як причину відмови від Товару, при цьому Товар повинен бути повернутий у вихідному стані із збереженням споживчих властивостей та всіх стікерів, пломб тощо.


  Права Покупця

  10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

  10.2. Вносити всі зміни до Замовлення до його закриття, приймати рішення про відмову від Товару до оплати.

  10.3. У разі виникнення претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».


  Відповідальність сторін

  11.2. Продавець не несе відповідальності за виконання Замовлень та своїх зобов'язань за Договором у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

  11.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

  11.4. Продавець та/або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком непереборних обставин, таких як: війна чи воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти чи дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання Договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на це органами.


  Захист персональних даних

  12.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені у п.4.3. Договору.

  12.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець дає згоду на обробку та використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних.

  12.3. Продавець використовує отримані персональні дані з метою виконання умов Договору, у тому числі за допомогою автоматичної обробки персональних даних.

  12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють за дорученням Продавця для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках коли розкриття інформації встановлено вимогами законодавства.

  12.5. Покупець відповідає за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за порушення своїх зобов'язань через недостовірність інформації про Покупця.


  Інформаційні повідомлення

  13.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Продавцю згоду на отримання повідомлень від Продавця та його партнерів, які діють за погодженням з Продавцем, за допомогою коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти. Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки.


  Правила використання матеріалів Сайту

  14.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються Законом.

  14.2. Зміст Сайту охороняється законодавством України.

  14.3. Покупець не має права публікувати, передавати третім особам та використовувати іншим способом матеріали, розміщені на Сайті.


  Інші умови

  15.1. Договір укладено на території України та діє в рамках законодавства України.

  15.2. Недійсність будь-якого пункту чи частини Договору не веде до недійсності Договору загалом.

  15.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідної юрисдикції.

  15.5. Відсутність підписаного між Продавцем та Покупцем примірника Договору на паперовому носії, у разі проведення за ним фактичної оплати Покупцем, не є підставою для визнання Договору не укладеним. Проведення оплати відповідно до зробленого Замовлення на Сайті вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 та гол. 54 Цивільного кодексу України) та є моментом набрання чинності Договором.